Prihlásenie cez portál slovensko.sk

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností:

Prihlásiť sa pomocou slovenského dokladu

Prihláste sa občianskym preukazom s čipom, dokladom o pobyte s čipom alebo alternatívnym autentifikátorom.

Viac o prihlásení pomocou občianskeho preukazu s čipom

Prihlásiť sa pomocou aplikácie Slovensko v mobile

Prihláste sa jednoducho s použitím mobilného zariadenia a aplikácie Slovensko v mobile.

Viac o aktivácii a prihlásení pomocou aplikácie Slovensko v mobile

Potrebujete pomoc?

Prečítajte si riešenia na najčastejšie problémy.

Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky +421 2 35 803 083.