Prihlásenie cez portál slovensko.sk

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností:

Prihláste sa so slovenským občianskym preukazom

Použite občiansky preukaz, doklad o pobyte alebo alternatívny autentifikátor.

Prihláste sa pomocou mena a hesla

Viac o prihlásení pomocou mena a hesla

Potrebujete pomoc?

Prečítajte si riešenia na najčastejšie problémy.

Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky +421 2 35 803 083.